JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. ประชุมเข้มเตรียมความพร้อมเปิดตัว PKRU Smart University 

12 02 62

 

        เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562ที่ผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายธนกฤษ จันทร์แสง, นางสาวปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ, นางสาวกุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนัก รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดตัว PKRU Smart University สู่ Phuket Smart City และการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/piLbwKQNhrk5P9F78