JA Mero - шаблон joomla Новости

ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล แสดงวิสัยทัศน์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผอ.สวท. ม.ราชภัฏภูเก็ต

20 02 621

 

         วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายงานตัวต่อคณะกรรมการสรรหาและแสดงวิสัยทัศน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/W4GvFpAk1hj3E4xf7