JA Mero - шаблон joomla Новости

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม"

26 02 62

 

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล พร้อมด้วยรองผู้บริหารของสำนักฯ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม" โดยมีวิทยากรเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์  ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง LC 2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ocvExKMRJmNBLwALA