JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดอบรม"การประยุกต์ใช้ Google for Education สำหรับการปฏิบัติงาน ยุค 4.0"ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

26 02 622

 

        เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรสายวิชากรและสนับสนุน หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Google for Education สำหรับการปฏิบัติงาน ยุค 4.0”ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโรและอาจารย์วรางคณา เวชพูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/p2DkoRDzz8wFqWEC7