JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอแจ้งปิดบริการหอสมุดเก่า

04 03 62

 

        วันที่ 6 มีนาคม 2562 หอสมุดปิดให้บริการบริเวณชั้น 1 หอสมุดเก่าตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. เนื่องจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำการติดตั้งประตูป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (RFID) จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย