JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัด English Camp ติวเข้มสอบ TOEIC

05 03 62

 

       วันที่ 2 มีนาคม 2562ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา กิจกรรมค่าย English Camp หัวข้อ TOEIC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC ณ ห้องเรียน LC 3, LC 4 และ LC 5 ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/d7zopw7HX2JiPSNH9