JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการอบรมความรู้ด้านงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน และแนวทางการบริหารโครงการ

21 03 62

 

         วันที่ 21 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมรองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน และแนวทางการบริหารโครงการ หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุและความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/mkjke4s4sFMWsw5g8