JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.อบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารโครงการ"

22 03 62

 

        เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายธนกฤษ  จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมความรู้ด้านงานสารบรรณ พัสดุ การเงิน และแนวทางการบริหารโครงการ พร้อมบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "แนวทางการบริหารโครงการ" โดยมีวิทยากรให้ความรู้คือ นางสาวคนึงนิจ  แซ่เล่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ณ โสตทัศนูปกรณ์ 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/SKqyTTuXRDUBgKmg7