JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ขอเชิญบุคลากรเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 1)

26 03 62

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญบุคลากร เข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ครั้งที่ 1) ระหว่าง วันที่ 22 เม.ย. - 16 พ.ค. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SAC 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สามารถลงทะเบียนเข้าทดสอบได้ที่ QR Code หรือคลิกใบตอบรับเข้าลงทะเบียน https://goo.gl/otZ9sK

หมายเหตุ : บุคลากรรับ Username & Password ได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 076-523094 ต่อ 1700