JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8

04 04 62

 

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง นายธนกฤษ  จันทร์แสง, นางสาวกุลสตรี  ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักฯ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสร้างความร่วมมือหาแนวทางในการบริหารจัดการพัฒนาการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/f529DDAWN7Wpkrf99