JA Mero - шаблон joomla Новости

ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สวท. วาระที่ 2

17 04 621

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาระที่ 2 ติดต่อกัน