JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

10 04 62

 

       เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ใหม่)

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/i6WcAX2VeT62fC5x8