JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษCEFR นักศึกษารุ่น 58

22 04 62

 

         งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานCEFR ให้แก่นักศึกษารุ่น 58 ในระหว่างวันที่ 22,24 เมษายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง SAC1 และ ห้อง SAC2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fUi5MZEnvFXC1kws8