JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอเชิญบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

07 05 62

 

ขอเชิญบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ ประธานสภาคณาจารย์ วันที่ 14 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  • ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 21 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี
  • ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 28 พ.ค. 62 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมใหญ่

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สภาคณาจารย์และข้าราชการ และรายละเอียดเพิ่มเติม