JA Mero - шаблон joomla Новости

มรภ.ภูเก็ต คว้า 2 รางวัล lPv6 Award 2018

10 5 62 01

 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนัก และนายทัยกิจ แซ่เจี๋ย รักษาการหัวหน้างานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และรับมอบรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ lPv6 ประจำปี พ.ศ. 2562 (lPv6 Award 2018) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ lPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo

2. รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6

ซึ่งมอบโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ณ อาคารทรงกลม ชั้น 5 ห้องประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02

 

10 5 62 02