JA Mero - шаблон joomla Новости

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Library : Care the Bear”

14 05 62

 

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Library : Care the Bear” โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเทศบาลนครภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี สุวคนธ์  ศิริวงศ์วรวัฒน์นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางลดาวัลย์  กันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.บุญศุภภะตัณฑัยย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/TFbpYnKZGYP1xtt5A