JA Mero - шаблон joomla Новости

มรภ.ภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล International Digital Driving License Project

16 05 62

 

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ  ตัณฑัยฑ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล กับผู้บริหารมูลนิธิประเทศสีเขียว นายพงศรันทร์  ซุ้นสุวรรณศรี ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศสีเขียว และผู้บริหารจาก ICDL Thailand คุณกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL: Thailand  ดร.ธนเดช  เพิ่มพูน หัวหน้าทีมบริหารการจัดทดสอบทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/EoZFp225taJdaRfn6