JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

14 05 621

 

        เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยรักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณโดยรอบอาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จประปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกรู  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/YpBpeKabPpwu5b3y7