JA Mero - шаблон joomla Новости

ขยายระยะเวลาการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

07 06 62

 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขยายระยะเวลาการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 มิถุนายน 2562ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SAC 3 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ยกเว้นวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เนื่องจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้บริการสำหรับการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โทรศัพท์ 076-523094 ต่อ 1700