JA Mero - шаблон joomla Новости

กิจกรรมขยะแลกของ Green&Clean ARIT

10 06 62

 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์ดำเนินการโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โครงการ Green&Clean ARIT

       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีแผนการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green&Clean ARIT เป็นการสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมขยะแลกของมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะที่กำลังกลายเป็นวิกฤตกับสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจัดกิจกรรมขยะแลกของขึ้น ณ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562