JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.เปิดให้บริการเครื่องยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติแล้ววันนี้

10 06 621

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการยืม – คืนหนังสืออัตโนมัติ

-จุดยืมหนังสือ ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดใหม่)

-จุดคืนหนังสือ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้า – ออก (หอสมุดเก่า)

 

10 06 622

  10 06 623

 

10 06 624

 

10 06 625 10 06 626