JA Mero - шаблон joomla Новости

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการศึกษา 4.0

11 06 623

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการศึกษา 4.0 ” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://bit.ly/Online_course   หรือ QR Code สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทรศัพท์ 076-523094 ต่อ 7340 หรือ อีเมลล์training_pkru.ac.th