JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัด KM การจัดทำแบบฟอร์มโดยใช้ Adobe Acrobat

30 05 62

 

      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายธนกฤษ จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานและการบริการ (KM) เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์ม โดยใช้ Adobe Acrobat ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ ให้แก่บุคลากรภายในสำนัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/vuyWbdyoyH7qDCr29