JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. ร่วมกับ บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด จัดอบรม MTCNA

10 06 627

 

        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“MikroTikการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ” หลักสูตร MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติโดยได้รับเกียรติจาก คุณมานะ แก้วเจริญ CEO &MikroTik Trainerบริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด ตัวแทนประเทศไทย ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายยี่ห้อ MikroTikจากประเทศลัตเวีย เป็นวิทยากร  โครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางด้านการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แก่ผู้ที่มีหน้าที่บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการ ช่างติดตั้งและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายในองค์กร เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายใน โรงแรม รีสอร์ท

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/Y7ZAsJ1bMmKkULEK7