JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

06 06 62

 

        เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34 ซึ่งจัดโดยสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/yMY94ZjhH13Z3aBA7

 

06 06 621