JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.จัดอบรมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สําหรับการศึกษา 4.0

19 06 62

 

        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สําหรับการศึกษา 4.0” ให้แก่อาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากดร. นิพนธ์ บริเวธานันท์อาจารย์ประจำสังกัดกลุ่มวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/vqjnRceZAdFdusbJA