JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (39th WUNCA)

26 06 62

 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา  จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายธนกฤษ  จันทร์แสง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 (39th WUNCA)" วัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทาง ศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิก ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/pc8QQxtzd65FJ6sw5