JA Mero - шаблон joomla Новости

CIO Meeting 39thWUNCA

26 06 621

 

        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 39thWUNCA เรื่อง มาตรฐานการจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/CjuJBjd61jeZXk5y6