JA Mero - шаблон joomla Новости

เปิดช่องทางการชำระเงินค่าปรับและหนังสือหาย

11 07 62

 

        งานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด หนังสือหาย ผ่านช่องทาง QR Code (เฉพาะอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่มีแอพพลิเคชั่น E-Banking ทุกธนาคาร) ณ จุดบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป