JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัดสอบ Exit Exam ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4

19 07 62

 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รหัส 59 ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้สามารถฝึกทำข้อสอบออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/ExEx59  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2562 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสื่อดิจิทัล ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โทร.076-523094 ต่อ 1700