JA Mero - шаблон joomla Новости

สวท. จัดสอบ TOEIC ให้แก่ผู้สนใจ

19 07 621

 

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และ บุคลคลภายนอกที่สนใจ โดยจะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสำนักงานศูนย์ภาษาและศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.076-523094 ต่อ 1700