JA Mero - шаблон joomla Новости

สอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ITPE ครั้งที่ 2/2558

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สวทช. จัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ ITPE (Information Technology Professional Examination) ครั้งที่ 2/2558 จัดสอบในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2558 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย หรือ สอบถามได้ที่ นางสาวพัชรินทร์ ขวัญดำ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 7 ชั้น โทร. 085-8858439
สำหรับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสถานะภาพของผู้สมัครและศูนย์สอบ อยู่ที่ภาพสุดท้ายนะคะ รบกวนอ่านรายละเอียดให้ละเอียดด้วยนะคะ เนื่องจากมีนักศึกษาหลายท่านยังไม่เข้าใจสถานะภาพของผู้สมัคร
และในวันสอบ สำหรับนักศึกษา ต้องนำ"บัตรนักศึกษา" มาแสดงด้วยนะคะ มิฉะนั้นแล้วสถานะจะเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ (ไม่มีข้อยกเว้นค่ะ)
แจ้งอีกครั้งนะคะ สำหรับนักศึกของมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ต้องเลือกสถานะภาพเป็น "นักศึกษาศูนย์สอบ" มิฉะนั้นแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าสอบเพิ่มขึ้นนะคะ

 

ITPE5801

ITPE5802

ITPE5803

ITPE5804

ITPE5805