JA Mero - шаблон joomla Новости

กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ

poomsatit

WILAIWAN

Watcharapon

NOPPOL

Nattawut

นายนพพล ตันสกุล

NOPPOL3

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววิไลวรรณ์ คีรีโชติ

WILAIWAN2

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล

นายณัฐวุฒิ บุญสัย

Nattawut2

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวัชรพล สิทธิชัย

Watcharapon2

 

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลฐานข้อมูล

นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร

poomsatit2

 

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ