JA Mero - шаблон joomla Новости

ห้องสมุดมนุษย์

16 1 62

 

สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการหนังสือมีชีวิต ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน ทัศนคติ ความคิดเห็นของบุคคลลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเรื่องนั้นอาจเกิดจากการอ่าน การทำงาน การเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองสนใจจนมีความชำนาญการ ซึ่งการจัดกิจกรรมหนังสือมีชีวิตเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา ซึ่งห้องสมุดสามารถประยุกต์แหล่งความรู้จากบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ หากเปรียบกับหลักของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) นั้นคือการถ่ายทอดความรู้จากภายในตัวบุคคลสู่ภายนอก ซึ่งอาจเป็นเสน่ห์ของการสร้างความใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการ