JA Mero - шаблон joomla Новости

ห้องเรียน : Classroom


classroom

 

สำหรับการเรียน การสอน การอบรม ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไป โดยครูต่างชาติจากศูนย์ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษเสริมของนักศึกษาชั้นปีที่1 ,อบรมภาษาอาเซียนแก่บุคคลทั่วไป เป็นต้น ประกอบด้วย ห้อง LC2 = 50 ที่นั่ง ,ห้อง LC3 = 50 ที่นั่ง ,ห้อง LC4 = 50 ที่นั่ง