JA Mero - шаблон joomla Новости

ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Middle Online Package


EDS logo

           มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมกับ EBSCO ประเทศไทย ได้เปิดใช้ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพระดับโลกได้

 

Middle Online Package มี 3 ส่วน ได้แก่

  1. Teacher resource ประกอบด้วย ข้อแนะนำแนวทางในการใช้ฐานข้อมูล หลักสูตร แผนการสอน เป็นต้น
  2. Primary Student แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย บทความ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ
  3. Secondary Student แหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย บทความ วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับวิชาต่างๆ

 

 EDS logo  คลิกสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับครูผู้สอน

 

EDS logo  คลิกสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

 EDS logo  คลิกสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา