JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (28 เมษายน 2560)


28-04-60

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (28 เมษายน 2560) ขอแนะนำหนังสือ "แค่รู้จัก 3 หลักสมดุลชีวิต สุขภาพกายและจิต ดี ขึ้นชั่วพริบตา" เขียนโดย แคโรลีน และอเล็กซานเดอร์ ทอสการ์ ได้กล่าวถึงหลักการบำบัด ซึ่งเป็นพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของเราเองเป็นคลื่นความถี่ที่ส่งผ่านบัตร 3 ใบคือ บัตรแห่งแสงสว่าง ช่วยดลบันดาลความเบิกบาน และสุขภาวะที่ดี บัตรแห่งรัก ก่อเกิดความรู้สึกดี และคุณงามความดี บัตรแห่งพลัง เป็นพลังแห่งสร้างสรรค์ ขวัญและกำลังใจ พื้นฐานการมีสุขภาพคือ การควบคุมจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และยึดอยู่ในหลักของเหตุและผลที่เป็นตัวกรองให้เรามี “สติ” และก่อเกิด “ปัญญา” ทำให้เราเห็นคุณค่ากับสิ่งที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีหนังสือใหม่ให้เลือกกว่า 50 รายการ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม...