JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (5 พฤษภาคม 2560)


05-05-60

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (5 พฤษภาคม 2560) ขอแนะนำหนังสือ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าหญิงในดวงใจ" หนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ได้ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ของเจ้าฟ้าหญิงในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ผ่านลายเส้นสีสันสวยงาม สำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างในการศึกษาเรียนรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงคุณต่อประเทศนับเอนกอนันต์ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนของชาติได้รับรู้ถึงความมานะพยายาม อุตสาหะ ของพระองค์ โดยสามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีหนังสือใหม่ให้เลือกกว่า 40 รายการ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติม...