JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (1 กันยายน 2560)


01 09 60

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (1 กันยายน 2560) ขอแนะนำหนังสือ "Li Ka-Shing จากชายขายดอกไม้ ผู้กลายเป็นมหาเศรษฐี" เล่มนี้ เป็นตัวแทนนำเสนอภูมิปัญญาหลักการบริหารธุรกิจหลายทศวรรษที่ผ่านมาของ "ลีกาชิง" ที่ถูกคัดสรรวิเคราะห์ตีความและคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อถ่ายทอดแนวคิดสำคัญ ๆ ที่นำไปสู่หนทางความสำเร็จของมหาเศรษฐีฮ่องกงอันดับหนึ่งแห่งเอเชีย เนื้อหาภายในเล่ม พูดถึงจุดเริ่มต้นของการก้าวสู่วงการธุรกิจของลีกาชิง เรื่องราวที่แสนยอดเยี่ยมและความคิดเห็นที่กระชับได้ใจความ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายการบริหารธุรกิจอย่างถ่องแท้และน่าสนใจ

ดูเพิ่มเติม...