JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (18 กันยายน 2561)


18 09 61

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (18 กันยายน 2561) ขอแนะนำหนังสือ "ไร่นาสวนผสม หนึ่งในพระราชดำริพ่อหลวง" เล่มนี้ เป็นการทำการเกษตรหลาย ๆ อย่างในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งเป็นการจัดหาน้ำให้แก่เกษตรกรสำหรับใช้ในการทำเกษตร ด้วยทรงตระหนักว่าสระน้ำในไร่นาเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก เก็บน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการด้านการใช้น้ำกับพื้นที่การเกษตร โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" ซึ่งทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงตรากตรำนั้น เป็นพระมหากรุณาธิคุณของแผ่นดินไทยหาที่สุดมิได้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้ศึกษาและเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านสืบต่อไป

ดูเพิ่มเติม...