JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (29 ตุลาคม 2561)


29 10 61

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (29 ตุลาคม 2561) ขอแนะนำหนังสือ "การบริหารภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้าและองค์กร" เล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 บท มีเนื้อหาโดยย่อ ดังนี้ อธิบายความหมายของคำสำคัญต่างๆ ในการบริหารภาพลักษณ์ เพื่อปูพื้นให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายของคำต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ตราสินค้า เอกลักษณ์ และชื่อเสียง ลักษณะของภาพลักษณ์ที่ดี การบริหารภาพลักษณ์ที่ดี รวมถึงกระบวนการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสินค้า อธิบายหลักการ วิธีการต่างๆ ในการสร้างเอกลักษณ์ หลักสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ การใช้สีในการสร้างเอกลักษณ์ ความหมายของสีต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์

ดูเพิ่มเติม...