JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (12 พฤศจิกายน 2561)


12 11 61

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (12 พฤศจิกายน 2561) ขอแนะนำหนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ปรับปรุงขึ้นจากเล่มเดิม โดยตัดทอนเนื้อหาที่เป็นเทคโนโลยีเก่าออกไปบ้าง ขณะเดียวกันก็เพิ่มเรื่องราวใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์กับผู้เรียน อีกทั้งยังเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดโดยใช้ถ้อยคำที่กระชับขึ้น ทำให้ลดจำนวนหน้าไปพอสมควร โดยยังคงสาระสำคัญที่จำเป็นไว้ครบถ้วนตามเดิมอยู่ ซึ่งเน้นผู้เรียนที่อาจไม่ได้มีพื้นฐานมาทางสายคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ให้เรียนแล้วรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ตลอดจนรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ดูเพิ่มเติม...