JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (27 พฤศจิกายน 2561)


27 11 611

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (19 พฤศจิกายน 2561) ขอแนะนำหนังสือ "พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีน ระดับกลาง" เป็นคู่มือหลักไวยากรณ์ภาษาจีน ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนรู้ภาษาจีนและหลักไวยากรณ์ระดับต้นมาแล้ว โดยเฉพาะได้อ่านหนังสือ พิชิตไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้นมาก่อน เนื้อหาหลักไวยากรณ์ภาษาจีนระดับกลางนี้ เป็นความรู้พื้นฐานภาษาจีนที่คัดเลือกจากมาตรฐาน SHK ระดับ 4-5 และการเข้าสอบมหาวิทยาลัย PAT 7.4 ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย การอธิบายโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน พร้อมตัวอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อลดความตึงเครียดในการเรียนรู้หลักไวยากรณ์

ดูเพิ่มเติม...