JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (29 เมษายน 2562)


29 04 62

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (29 เมษายน 2562) ขอแนะนำหนังสือ "สมัยสุโขทัย เจดีย์อินคัลเลอร์" ศิลปะสุโขทัย มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยปรับเปลี่ยนผสมผสานจากหลากรูปแบบ หลายแรงบันดาลใจ ลักษณะเฉพาะของบรรดาเจดีย์ในศิลปะสุโขทัย ทั้งในราชธานีและเมืองเครือข่าย ล้วนมีพัฒนาการเฉพาะตัว ขณะที่มีส่วนร่วมพัฒนาการกับเจดีย์ของแคว้นล้านนาและกรุงศรีอยุธยาด้วย ซึ่งสืบทอดรูปแบบรูปทรงมาสู่เจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ ราชธานีปัจจุบัน "เจดีย์ในสมัยสุโขทัย" เล่มนี้ มิได้มีเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น หากแต่ผู้เขียนได้ใช้โปรแกรมสรรค์สร้างรูปทรงสันนิษฐานขึ้นมาใหม่ ให้เห็นถึงภาพชีวิตชีวาของเจดีย์แต่ละองค์ อันถือเป็นการต่อยอดแนวคิดองค์ความรู้อย่างไม่หยุดนิ่งเพียงแค่ข้อมูลวิชาการเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม...