JA Mero - шаблон joomla Новости

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (15 สิงหาคม 2562)


15 08 62

 

หนังสือใหม่ประจำสัปดาห์ (15 สิงหาคม 2562) ขอแนะนำหนังสือ "Design education 3 : รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยด้านการออกแบบศึกษา" รวมบทความวิชาการและบทความวิจัยทางศาสตร์ด้านการออกแบบศึกษา เป็นเล่มที่พิมพ์ต่อจาก Design Education เล่ม 1 และ 2 หนังสือเล่มนี้ยังคงมีสาระเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการออกแบบ ประวัติศาสตร์การออกแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการออกแบบ ตลอดจนการวิจัยเพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ เป็นหนังสือระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านการออกแบบ และเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงและนำไปใช้งานของนักออกแบบ ในส่วนของงานวิจัยและพัฒนา

ดูเพิ่มเติม...