JA Mero - шаблон joomla Новости

บริการมุมความรู้ตลาดทุน ( SET Corner )


sc01

 

มุมความรู้ตลาดทุน ( SET Corner ) เกิดขึ้นมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรในการเผยแพร่ความรู้ และให้การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน เพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป