JA Mero - шаблон joomla Новости

หอสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile


arit

 

หอสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile ฐานข้อมูลวารสารที่เชื่อมต่อผู้ใช้งานกับข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยสำหรับยุค 4.0 ซึ่งในปัจจุบันเรามีจำนวนบทความภายในฐาน อัพเดตล่าสุดกว่า 98,000,000 รายการ จากแหล่งข้อมูลวารสารชั้นนำทั่วโลกที่มากถึง 19,200 รายการ พร้อมให้บริการทุกท่านแบบไร้ขีดจำกัดแล้ว

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Academic OneFile

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ URL : https://goo.gl/Ur1VJa

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615

ฐานข้อมูล China Reference Works Online


arit

 

ฐานข้อมูล China Reference Works Online ฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือมากกว่า 9000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล China Reference Works Online

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลทดลองใช้


arit

 

หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ โดยเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ทางด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน - กันยายน 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615


 

หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete ประกอบด้วยฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 เมษายน - กันยายน 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615

ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database


arit

 

ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง มีบทความมากกว่า 3.2 ล้านบทความ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615