JA Mero - шаблон joomla Новости

ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Sourcer


arit

 

หอสมุดเชิญท่านทดลองใช้งานฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source เป็นแหล่งข้อมูลอันยอดเยี่ยมสำหรับนักวิจัยทางธุรกิจและการตลาด ฐานข้อมูลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยทางธุรกิจที่ ให้ข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อมูลฉบับเต็มทางธุรกิจจากวารสาร นิตยสาร หนังสืออ้างอิง กรณีศึกษาและข้อมูล บริษัท วารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ(peer-reviewed) ยังรวมถึงวิดีโอจาก Harvard Faculty Seminar Seriesและ Vator.TV (เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับผู้ประกอบการมือที่ใหญ่ที่สุดหนึ่งของโลก)

ระยะเวลาการทดลองใช้ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Entrepreneurial Studies Source

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615