JA Mero - шаблон joomla Новости

ฐานข้อมูล Academic Fucus


arit

 

ฐานข้อมูล Academic Fucus ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136 ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ (132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ)

ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล Academic Fucus

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615