JA Mero - шаблон joomla Новости

ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database


arit

 

ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database ฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสารมากกว่า 10,000 ชื่อเรื่อง /61 ล้านบทความ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เข้าใช้ได้ที่ URL : ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย นางสาวเยาวดี โชติกะ โทร. 06-31942615